روان شناسی کودک و نوجوان - والدین

(فرهنگ کسب و کار کودک و نوجوان با رویکرد روان شناسی)

 • رویکرد روانشناختی دپارتمان اکوآیریا:
  • پرورش هوش اجتماعی و توسعه فردی با کسب مهارت و تجربه اندوزی در حوزه کسب و کار.
  • برسی ویژگی های فردی: (علائق – استعداد – تیپ شخصیتی).
  • ارتقاء آگاهی و دانش افزایی والدین در راستای ایجاد ارزش افزوده با نگاه “فرزندان ما مهم ترین سرمایه های معنوی خانواده و اجتماع”.
  • آموزش اصول و مفاهیم حوزه های کسب و کار متناسب با هدف توسعه(توانایی های شناختی و یادگیری) و با هدف توسعه فردی ، شامل:(خود مدیرتی- تفکر مستقل-یادگیری مشارکت و تعاون) کودک و نوجوان (7 الی 18 سال). 
  • برگزاری دوره ها و workshop های آموزشی ویژه والدین در زمینه روان شناسی کسب و کار کودک  و نوجوان.

مسیر آموزش ما (توسعه فرهنگ کسب و کار کودک و نوجوان با مشارکت والدین)

کودک : (7 الی 13سال)

 • مرحله اول-تشخیص و ارزیابی:
  (مصاحبه فردی -ابزارهای تشخیصی و مصاحبه با والدین) توسط کارشناسان و مشاوران موسسه.

 • مرحله دوم-آموزش: شامل آشنایی با حرفه ها و مشاغل و ایجاد فرصت تجربه اندوزی با شیوه الگو گیری براساس توانایی و استعداد فردی و امکانات محیطی و ویژگی های خانواده می باشد.
  (ببین،یادبگیر تجربه کن)

 • مرحله سوم- آموزش مفاهیم مالی پایه سطح اول به زبانی ساده:
  (مفهوم پول -دارائی-مدیریت دارائی).

نوجوان : (13 الی 18 سال)

 • مرحله اول – تشخیص و ارزیابی: با استفاده از ابزارهای مرتبط.

 • مرحله دوم- آموزش مفاهیم مالی پیشرفته سطح دو
  (دارائی – مدیریت دارائی – سرمایه گذاری).

 • هدف: مهارت آموزی با تکیه بر علائق – استعداد – توانایی های فردی و امکانات محیطی
  (یاد بگیر – عمل کن).

والدین :

 • آموزش مفاهیم مالی و فرهنگی کسب و کار به زبانی ساده به والدین جهت ارتباط موثر در این حوزه با فرزندان.

 • مصاحبه و تنظیم جلسات مشاوره برای والدین (در صورت لزوم).

مسیر مشارکت با موسسه ECOAYRIA

 • این مسیر برای دواطلبانی که پس از طی مراحل آموزش موسسه و دریافت گواهی Accept از موسسه ، ضمن طی مراحل قانونی و اخذ رضایت والدین در صورت همکاری با موسسه در حوزه معینی از کسب و کار ، سرمایه گذاری و شراکت با ایشان قابل انجام می باشد.