همکاری با اکو آیریا

اکو آیریا، داستان ساده سرمایه گذاری

موسسه تحقیق و توسعه اقتصادی پژواک آیریا با هدف رشد مادی و توسعه ارتباطات درون خانواده در فرایند توسعه خود اماده ی جذب سرمایه ی انسانی توانا و با انگیزه برای همکاری در فعالیت های زیر می باشد :

  1. سرمایه گذار و اسپانسر جهت سرمایه گذاری روی طرح های اقتصادی کودکان و نوجوانان فعال اقتصادی
  2. مدرس مهندسی ذهن
  3. دوره DBA
  4. روانشناس و رفتارشناس مالی
  5. کارشناس ارشد اقتصادی

کارآموزی در بورس استیج

درکنار آموزش های آکادمیک، کسب تجربه از عوامل دارای اهمیت جهت موفقیت شغلی است، چرا که برخورداری از سابقه فعالیت حرفه ای یک مزیت در مقایسه با سایر فارغ التحصیلان به شمار می آید.
در همین راستا، می توانید به صورت پاره وقت در بورس استیج کارآموزی خود را شروع کنید.

رشته های موردنیاز:

  1. مدیریت مالی
  2. اقتصاد
  3. دیجیتال مارکتینگ
  4. مهندسی مالی